Politică de confidențialitate

Confidențialitatea dvs. este unul dintre angajamentele noastre fundamentale SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L..

Prin urmare, ne străduim să vă procesăm datele personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE („GDPR”). Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici fizic, psihologic, mental , identitate economică, culturală sau socială.

Această politică de confidențialitate privește datele personale ale clienților noștri, partenerilor de afaceri, altor persoane care ne contactează și care ne vizitează și ale reprezentanților acestora, potențiali angajați și se aplică datelor colectate prin intermediul site-ului nostru {www.perlaimobiliare.ro} în ceea ce privește toate celelalte date cu caracter personal colectate prin e-mail sau prin alte contacte off-line. Politica de confidențialitate descrie:

 • Scopurile pentru care colectăm și folosim datele dvs. personale;
 • Motivele de prelucrare pentru astfel de scopuri;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm și procesăm;
 • Durata procesării acestor date;
 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care le puteți exercita;
 • Cui putem dezvălui datele personale

OBIECTIVE, MOTIVE PENTRU PROCESARE ȘI CATEGORII DE DATE PERSONALE

În contextul interacțiunii dvs., ca persoana fizica, cu SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L., vă putem spune activitățile de prelucrare a datelor pe care le efectuăm pentru:

 • Oferirea bunurilor si serviciilor solicitate de dumneavoastră.
 • Pentru a vă confirma serviciile pe care le-ați comandat și a va furniza informații suplimentare cu privire la acestea.
 • Pentru operațiuni de ofertare, contractare, facturare.
 • Pentru conformare cu legile in vigoare.
 • Pentru activități specifice departamentului Resurse Umane, în situația în care sunteți interesați să faceți parte din echipa noastră.
 • Pentru a vă informa cu privire la ofertele promoționale, noutățile despre serviciile aflate în portofoliul companiei noastre sau pentru a vă invita la seminariile gratuite organizate.
 • Pentru a preveni frauda și pentru a asigura securitatea website-ului și a informațiilor si a spatiilor in care isi desfasoara activitatea SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.
 • In relatiile cu furnizorii nostri
 • In relatiile cu consultantii nostri juridici, fiscali, contabili, marketing

Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în următoarele cazuri:

Dacă sunteți client sau potențial client al SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.:

 • Furnizarea serviciilor de livrari de bunuri, servicii, marketing, profilari automate in scopul determinarii unor profiluri ale clientilor nostri.

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile solicitate de la noi. De exemplu, in vederea furnizarii de bunuri si servicii, în pregătirea materialelor necesare serviciilor de marketing, diverse alte facilitati, raportari de date catre furnizorii nostri, furnizare de newsletere, este posibil să ne bazăm pe datele personale relevante pentru cazul dumneavoastră. Ne bazăm în acest caz pe executarea  acordului nostru ca motiv de procesare.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 • Comunicarea cu tine

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe executarea  acordului nostru ca motiv pentru procesare.

 • Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Putem prelua unele dintre datele dvs. în contextul furnizării bunurilor si serviciilor bazate pe obligațiile legale sau obligațiile impuse noua de lege ca de exemplu, intocmirea facturilor, declaratiile catre autoritati, paza patrimoniului etc. În acest caz, motivele pentru prelucrare sunt obligația legală.

 • Trimiterea de newsletter

De asemenea, putem utiliza datele dvs. de contact pentru a vă furniza în formă electronică sau pe suport de hartie oferte, informari, stiri cu privire la produsele si serviciile noastre, dar numai dacă v-ați abonat și, prin urmare, v-ati dat acordul expres la o astfel de prelucrare. Puteți oricând să vă retrageți consimțământul, exprimându-vă opțiunea de a nu primi aceste informatii în viitor făcând clic pe „Dezabonați” atunci când primiți e-mailul respectiv sau scrieți la  contact@perlaimobiliare.ro. Aveti posibilitatea de a opta pentru modalitatea de a primi aceste infromatii respectiv prin SMS, mail sau posta/curier.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți un reprezentant sau persoană de contact a unui client sau potențial client al SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.

 • Furnizarea bunurilor si serviciilor din portofoliul SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.

Folosim datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza bunurile si serviciile solicitate de la noi. Ne bazăm în acest caz pe interesul legitim în furnizarea serviciilor noastre în funcție de domeniul nostru de activitate și gestionarea relației cu clienții noștri si furnizorii nostri.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

 • Comunicarea cu tine

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în legătură cu solicitările dvs. și cu orice alte aspecte relevante legate de afaceri. De asemenea, ne bazăm, în acest caz, pe interesul legitim de a furniza bunurile si serviciile noastre în funcție de domeniul nostru de activitate.

Categoriile de date prelucrate în contextul relației noastre cu dvs. sunt numele, adresa de e-mail, telefonul, faxul, precum și alte date personale pe care ni le puteți furniza direct.

Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru de internet:

Folosim datele personale pe care le colectăm de la dvs. atunci când vizitați site-ul nostru de internet, www.perlaimobiliare.ro, pentru a monitoriza traficul și pentru a îmbunătăți conținutul site-ului. Ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corectă a site-ului nostru de internet, precum și îmbunătățirea acestuia.

Categoriile de date prelucrate în acest context sunt ora și data accesării site-ului Internet și adresa IP din care a fost accesat site-ul nostru de internet.

Pentru toate categoriile de persoane de mai sus, putem procesa și datele dvs. în contextul modificărilor structurale sau al tranzacțiilor similare care implică entitatea SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.. În acest caz, motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. are obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice), executarea contractului încheiat de SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. în contextul unei astfel de tranzacții (dacă sunteți o parte la un astfel de acord) sau interesul legitim al SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. de a efectua tranzacția în cel mai eficient mod (în restul cazurilor).

CATRE CINE SI DE CE TRANSMITEM DATE CU CARACTER PERSONAL

Confidențialitatea datelor personale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte pentru noi. Nu transmitem aceste date către terțe părți decât dacă este necesar, și numai datele necesare pentru conformitate cu cerințele legale sau contractuale.

SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. poate furniza date cu caracter personal curierilor, furnizorilor, altor clienti, autoritati, juristilor, contabililor, persoanelor care asigura suport tehnic de orice natura. Datele dv. pot fi transmise si international dar in conditii de securitate astfel incat acestea sa fie protejate impotriva oricarei fraude sau utilizari neautorizate.

CUM PROTEJAM ACESTE DATE

Datele personale sunt prelucrate în condiții de siguranță. SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. a luat măsuri tehnice și organizaționale adecvate privind securitatea datelor, împotriva prelucrării sau a alterării neautorizate, împotriva pierderii sau a distrugerii, precum și împotriva dezvăluirii si a accesului neautorizat la datele personale transmise, stocate sau prelucrate. SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. asigură integritatea, disponibilitatea, confidențialitatea și autenticitatea în ceea ce privește datele cu caracter personal.

SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. utilizează metode si tehnologii de securitate avansate, împreună cu politici aplicate salariaților și procedurilor de lucru pentru a proteja prelucrarea datelor cu caracter personal, conform prevederilor legale în vigoare.

SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. depune toate eforturile rezonabile și justificate din punct de vedere comercial pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le deținem, analizăm noile tehnologii în domeniu și, atunci și dacă este cazul, le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate.

De asemenea, am implementat măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura că sunt prelucrate doar datele personale necesare scopurilor specificate. Principiul privind protecția implicită a datelor va fi urmat și în cursul dezvoltării de noi produse sau servicii.

Totuși, în ciuda eforturilor depuse pentru stocarea informațiilor colectate într-un mediu de operare sigur, care nu este disponibil publicului, nu putem garanta securitatea absolută a acestor informații în timpul transmiterii sau stocării în sistemele noastre. În caz de încălcare a securității care vă pune în pericol confidențialitatea sau informațiile personale ne angajăm să vă informăm de aceste lucruri, fie prin intermediul acestui website fie prin alte metode de care dispunem (mesaje email, apeluri telefonice).

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE AVETI

Acces, Informare, Rectificare și Obiecție
Ne puteți contacta și vă vom informa cu privire la informațiile personale pe care le-am colectat și prelucrat în legătură cu dumneavoastră și despre scopurile în care sunt utilizate aceste date.

Aveți dreptul să corectați orice informații personale incorecte, incomplete, învechite sau inutile stocate în legătură cu dumneavoastră.

Puteți contesta anumite utilizări ale informațiilor personale, inclusiv marketingul direct, dacă aceste date sunt prelucrate în alte scopuri decât scopurile necesare pentru îndeplinirea serviciilor noastre sau pentru respectarea unei obligații legale. De asemenea, puteți contesta orice prelucrare ulterioară a informațiilor personale după acordul prealabil dat. Dacă vă opuneți procesării ulterioare a informațiilor personale, acest lucru poate duce la mai puține posibilități de a utiliza serviciile noastre.

Ștergere și dreptul de a restricționa prelucrarea
De asemenea, ne puteți solicita să ștergem informațiile dumneavoastra personale din sistemele noastre. Vom respecta această solicitare dacă nu avem un motiv legitim pentru a nu șterge datele. După ștergerea datelor, s-ar putea să nu putem șterge imediat toate copiile reziduale din toate sistemele noastre. Aceste copii vor fi eliminate cât mai repede posibil.

Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea anumitor informații personale, însă acest lucru poate conduce la mai puține posibilități de a beneficia de serviciile oferite.

Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul să primiți informațiile personale furnizate de dvs. într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit.

In concluzie, drepturile dv sunt:

 • Dreptul de acces implică posibilitatea de a obține confirmarea de la SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.  dacă datele dvs. personale sunt prelucrate de către SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. sau nu, și dacă este cazul, aveți dreptul să solicitați acces la aceste date, precum și informații suplimentare cum ar fi: scopul prelucrării, categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal și perioada prevăzută pentru stocare. În situațiile în care este posibil să aveți nevoie sa exercitați dreptul de acces, vă rugăm să luați legătura cu SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. și să solicitați confirmarea prin e-mail la contact@perlaimobiliare.ro. Vă rugăm să aveți în vedere situațiile specifice care sunt scutite de dreptul de acces, cum ar fi informațiile care identifică alte persoane sau care sunt supuse obligațiilor de confidențialitate.
 • Dreptul la corectare vă permite să solicitați corectarea oricăror date personale inexacte pe care SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. le deține, precum și să vă asigurați că datele dvs. sunt complete.
 • Dreptul de ștergere vă permite, în situațiile reglementate în mod expres de lege, să solicitați ștergerea datelor dv. personale. Situațiile în care legea prevede posibilitatea ștergerii datelor cu caracter personal sunt situațiile în care prelucrarea este ilegală sau când prelucrarea se bazează pe acordul dvs. și dvs. ați retras acest acord.
 • Dreptul la restricționarea procesării vă permite obținerea de restricții privind prelucrarea datelor dvs. din partea SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. Acest drept nu poate fi exercitat decât în situații specifice, cum ar fi atunci când contestați exactitatea datelor dvs. În perioada necesară pentru a corecta datele dvs. ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dvs. personale.
 • Dreptul la portabilitatea datelor implică dreptul dvs. de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, și transmiterea acestor date unui alt controlor. Acest drept se va aplica numai datelor personale pe care ni le-ati furnizat și în care prelucrarea se face prin mijloace automate bazate pe consimțământul dvs. sau pentru îndeplinirea contractului pe care-l aveți cu SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L.
 • Dreptul de a vă opune procesării datelor dvs. personale de către SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L., din motive legate de situația dvs. particulară, se aplică numai în situațiile în care baza legală este consimțământul (de exemplu utilizarea adresei dvs. de e-mail pentru mesaje de marketing).
 • Dreptul de a depune o plângere – dreptul de a contesta modul în care SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. efectuează prelucrarea datelor dvs. la autoritatea competentă pentru protecția datelor
 • Dreptul de vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în cazurile în care consimțământul reprezintă baza legală pentru procesare. În cazurile în care vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs., procesarea va fi încheiată din momentul în care retragerea are loc, fără nici un efect asupra prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acesteia.

SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. creează diverse profiluri prin mijloace automate bazate pe datele personale ale clienților săi. În general aceste profiluri sunt create prin intermediul diferitelor aplicații on-line. SC PERLA LITORAL IMOBILIARE S.R.L. creează și utilizează astfel de profiluri pentru a evalua comportamentul de consumator al clienților săi, astfel încât să poată dezvolta și pune la dispoziția clienților săi cele mai bune servicii.

DURATA PROCESULUI

Intenționăm să păstrăm datele dvs. personale atât pe durata acordului de asistență, cât și ulterior, în conformitate cu politicile noastre interne și obligațiile legale care ne revin.

În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui acord, aceste date vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului colectării datelor preconizate si potrivit dispozitiilor legale in domeniu.

CUM VA PUTETI EXERCITA ACESTE DREPTURI

Aceste drepturi pot fi exercitate prin completarea si transmiterea formularului de mai jos in format fizic sau prin intermediul unui e-mail la adresele de mai jos.

Putem solicita furnizarea de informații suplimentare necesare pentru a vă confirma identitatea.

Putem respinge cererile care sunt repetitive nejustificat, excesive sau vădit nefondate.Ne rezervam dreptul de a raspunde doar la o cerere de furnizare infomatii anuala. Pentru cereri intr-un numar mai mare este posibil sa solicitam plata contravalorii furnizarii acestor informatii.

În cazul în care considerați că activitățile noastre de prelucrare a informațiilor personale nu respectă legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor, se poate depune o plângere la:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
• B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
• www.dataprotection.ro

Pentru mai multe detalii, ne puteti contacta pe contact@perlaimobiliare.ro